1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลค่าน้ำ

จ่ายบิลค่าน้ำ

ขั้นตอนการจ่ายบิลค่าน้ำมีดังนี้

  1. กดเลือกเมนู ชำระบิลและค่าบริการ เลือกประเภทบิลที่ต้องการชำระ
  2. ระบุข้อมูลการชำระให้ถูกต้อง หรือ ทำการสแกนบิล เลือกช่องทางการชำระเงิน
  3. เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยัน
  4. หน้าจอแสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles