คุณสมบัติลูกค้าที่สามารถเปิดบัญชีออมทอง ผ่านทรูมันนี่

ผู้ที่สามารถเปิดบัญชีออมทองผ่านทรูมันนี่ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
✔️ ต้องถือสัญชาติไทย
✔️ มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
✔️ บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
✔️ 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถเปิดบัญชีออมทองได้ 1 บัญชีเท่านั้น
✔️ มีระดับการยืนยันตัวตนขั้นต้นในแอปพลิเคชันทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles