คุณสมบัติของผู้ใช้บริการมันนี่ บ็อกซ์

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการมันนี่ บ็อกซ์ มีดังนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดา
2. มีบัญชีทรูมันนี่
3. สมัครร้านค้าทรูมันนี่ และได้รับการอนุมัติให้เข้าใช้บริการได้สำเร็จแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles