คิวอาร์ โค้ด ซีดจาง ชำรุด

ร้านค้าสามารถลอก QR Code ตัวเดิมออก และนำสติ๊กเกอร์ QR Code สำรองที่บริษัทส่งให้พร้อมกับเครื่องมันนี่ บ็อกซ์ มาติดใหม่ได้ด้วยตนเอง

Was this article helpful?

Related Articles