ข้อแนะนำหากเชื่อมบัญชีธนาคารไม่ได้

แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลตามบัตรเอทีเอ็ม ว่ากรอกครบถ้วนและตรงกับบัตรหรือไม่ เช่น

  • หมายเลขหน้าบัตรเอทีเอ็ม 16 หลัก
  • รหัสบัตรเอทีเอ็ม(PIN 6 หลัก)
  • ชื่อ-นามสกุล ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ
  • วัน เดือน ปีเกิด

จากนั้นลองทำการผูกบัญชีใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่ไม่ได้รับรหัส OTP แนะนำให้ติดต่อทางธนาคารเพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารก่อน เนื่องจากรหัส OTP จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles