ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนไม่ผ่าน

ตรวจสอบ แก้ไข และทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

  1. ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) เเละวัน/เดือน/ปีเกิด จะต้องตรงกับบัตรประชาชน (กรณีลูกค้าบัตรประชาชนไม่มีวัน/เดือน/ปีเกิด เเต่ทราบเพียงปีเกิด จะต้องกรอกวันเดือนปีเกิดดังนี้ : ไม่ระบุ/ไม่ระบุ/ 2524)
  2. รหัสหลังบัตรประชาชนมีจำนวน 12 หลัก (2 หลักแรกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 หลักสุดท้ายเป็นตัวเลข)

หมายเหตุ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles