ขั้นตอนการจองซื้อ DR ผ่านทรูมันนี่

ขั้นตอนการจองซื้อ DR ผ่านทรูมันนี่
1. เข้าสู่ระบบทรูมันนี่และเลือกเมนู “DR”
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ที่อยู่ที่ทำงาน รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ เป็นต้น
3. เลือกบัญชีรับหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีหุ้น เพื่อรับ DR ก่อนการลงทุน
4. ทำแบบประเมินความเสี่ยง (ต้องมีการยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมหากผลการยอมรับความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงของ DR ที่จะจองซื้อ
5. ยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อDR โดยจะต้องชำระทั้งจำนวนภายในครั้งเดียว
6. รอผลการจัดสรร และรับเงินทอน (กรณีไม่ได้รับจัดสรรเต็มจำนวน)

Was this article helpful?

Related Articles