การใช้ทองที่ออม คืออะไร

การแลกเปลี่ยนน้ำหนักทองที่ออมไว้ เพื่อจัดส่งทองคำถึงบ้าน โดยสามารถเลือก “ใช้ทองที่ออม” ในหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อ

Was this article helpful?

Related Articles