การโอนหนี้ (การโอนสิทธิเรียกร้อง)

บริษัท แอสเซนด์นาโน จะทำการโอนหนี้ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทให้กับธนาคารพันธมิตร โดยมีเงื่อนไขในการโอนหนี้ตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้
– เป็นลูกค้าชั้นดีของ Ascend Nano (ไม่ผิดนัดชำระหนี้)
– มียอดหนี้รวมมากกว่า 1,000 บาท ในวันที่ 16 ของเดือน สำหรับการโอนหนี้ครั้งแรก และ 300 บาท ในวันที่ 2 ของทุกเดือน สำหรับการโอนงวดถัดไป

ทั้งนี้เงื่อนไขการโอนสิทธิเป็นไปตามบริษัท แอสเซนด์นาโน หากโอนหนี้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่ง Email เพื่อยืนยันรายการพร้อมรายละเอียดให้กับลูกค้า

Was this article helpful?

Related Articles