การเปิด-ปิดเครื่องมันนี่ บ็อกซ์

1. กดปุ่ม Power ที่อยู่ข้างตัวเครื่องค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งเครื่องส่งเสียงกล่าวต้อนรับ
2. สังเกตที่ไฟแสดงสถานะตัวเครื่อง หากเป็นสีเขียวหมายถึงเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้ว
3. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้กดที่ปุ่ม Power ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อปิดเครื่อง

Was this article helpful?

Related Articles