โดนเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากสรรพากรหรือไม่

ทรูมันนี่ มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลของบัญชีที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดให้แก่กรมสรรพากร โดยจะส่งเฉพาะข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดให้รายงานเท่านั้น ซึ่งเหมือนกับผู้ให้บริการวอลเล็ทและธนาคารทุกราย

Was this article helpful?

Related Articles