การจัดเรียงลำดับการแสดงผลให้ลูกค้าเห็นอย่างไร

เมื่อร้านค้าผ่านการอนุมัติ และได้ไปแสดงอยู่ในหน้า “บริการค้นหาร้านค้า SME” แล้ว
การจัดเรียงข้อมูลร้านค้า จะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ลูกค้าค้นหา โดยมี 2 รูปแบบด้วยกันคือ

  1. ร้านใกล้ฉัน เป็นการจัดเรียงตามลำดับระยะทางที่ใกล้ที่สุด ขึ้นเป็นอันดับแรก แล้วเรียงไปหาระยะทางที่ไกลที่สุด
  2. อันดับขายดี เป็นการจัดเรียงตามลำดับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่มากที่สุด ขึ้นเป็นอันดับแรก แล้วเรียงไปหาระดับน้อยที่สุด

Was this article helpful?

Related Articles