กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อDR ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อเท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles